Billige lån på det norske markedet

Real Finans er en av de mest etablerte aktørene på ulike typer kreditt og mindre billige lån på det norske markedet per dags dato. Real Finans opererer som låneformidler, og har derfor avtaler med flere banker som Santander, yaBank, Bank Norwegian, GE Money Bank Norge, Ekspress Bank og Collector. Realfinans holder til i Fredrikstad.
Lånebeløpet deres ligger på mellom 5000 og 350 000 kroner med en nedbetalingstid på opptil 15 år. Etableringsgebyret ligger på 1 % av lånebeløpet. Den nominelle renten ligger på rimelige 7,9 % mens den effektive renten vil variere ut ifra individuelle forhold. Søknader behandles automatisk med svar innen et par virkedager. Nedbetalingstiden går helt opp til 23 år.
Krav som stilles til lånesøker er en alder på minst 23 år, ingen betalingsanmerkninger i form av gjeld og aktive inkassokrav, og en fast inntekt i form av enten lønnet arbeid, trygd eller pensjon. Er man selvstendig næringsdrivende, må man ha vært det i minst 3 år. Derfor er Real Finans et godt alternativ for selvstendig næringsdrivende da denne yrkesgruppen vanligvis har vanskeligere for å få lån grunnet varierende inntekt. Utenlandske statsborgere kan også få innvilget lånesøknad gitt at de har vært bosatt i Norge og har hatt fast inntekt i minst 3 år.